Aigües de bany i piscines

Agua de baño

Les piscines tenen bàsicament dos perills per a la salut dels usuaris: els accidents i el contagi de malalties.

La normativa actual, Directiva Europea 2006/7/EC estableix la qualitat de les aigües de bany i aigües de piscines i considera els propietaris els responsables de la salubritat de les seves instal·lacions per tal de garantir la seguretat i minimitzar riscos.

El laboratori ofereix el control analític de les aigües de bany i el microbiològic de les zones de pas (dutxes, vestidors ….) segons estableix el Reial decret 742/2013 en el qual es recullen els criteris tècnic-sanitaris de les piscines, incloent el control de la legionel·la.