Aigües de consum

Aguas de consumo

Anàlisi d’aigua per a consum humà

El laboratori els ofereix la possibilitat de dur a terme un control analític i un assessorament a ajuntaments, empreses subministradores, comunitats o particulars que ho sol · licitin. L’ampli nombre de clients així com l’experiència en aquest camp ens permet conèixer en profunditat les seves necessitats i donar-los una solució adequada.

Tipus d’anàlisi:

  • Anàlisi completa d’aigua de consum segons RD 140/2003 realitzant tots els paràmetres que s’hi recullen.
  • Anàlisi de control: control i seguiment de la qualitat de l’aigua de consum així com l’eficàcia del tractament de potabilització.
  • Anàlisi d’aixeta: control de paràmetres microbiològics, fisicoquímics així com presència de metalls pesants presents en la construcció de la instal · lació.
  • Anàlisi de pous: anàlisi de la qualitat d’aigües destinades a explotacions agrícoles.
  • Caracterització d’aigües destinades per a reg.
  • Anàlisi de radioctividad.
  • Anàlisi d’aigües prepotables: caracterització de les aigües que seran destinades a consum humà i així assessorar sobre el procés de potabilització.