Legionella

Legionella

El laboratori col·labora amb empreses de manteniment d’instal·lacions, residències d’avis i empreses en general perquè compleixin amb els requisits del Reial decret 865/2003 mitjançant el mostreig i l’anàlisi d’aigües per al control de la legionel·la en circuits d’aigua sanitària, torres de refrigeració, acumuladors, piscines …

Detecció i recompte de Legionella spp (segons norma ISO 11731)

Identificació de Legionella pneumophila i recompte de microorganismes aerobis totals.

Implantació i assessorament en plans d’autocontrol contra la legionel·losi.

 + Saber més sobre la legionel·la.