Contaminants emergents a l’aigua

Nous contaminants que requereixen noves tècniques de depuració

La manca de recursos hídrics ens obliga a fer un bon ús i reciclatge d’ells. La pregunta és, ho estem fent?

Pel que fa a l’ús podríem dir que en els últims anys la societat ha pres una major consciència del bé tan valuós que és l’aigua, però encara molt lluny de fer un ús racional i sostenible d’ella.

Si és cert, que en part, molts d’aquests recursos són renovables. Però la pregunta és, els tornem al cicle en les mateixes condicions en què els havíem pres? És suficient el tractament de les aigües residuals que venim fent des de fa unes dues dècades? La resposta potser sigui no.

LES ACTUALS PLANTES DEPURADORES NO ELIMINEN EFICAÇMENT TOTS ELS CONTAMINANTS

Les plantes de tractament d’aigües residuals (EDAR) a Espanya solen presentar pretractament, tractament primari i tractament secundari, però la necessitat de poder reutilitzar aquestes aigües depurades ens obliga a aplicar un tercer tractament per tal de poder eliminar compostos tòxics difícilment biodegradables que cada vegada es troben més presents en les nostres aigües. La normativa que afecta la depuració de les aigües és cada vegada més exigent però avancen molt més de pressa els contaminants (antibiòtics, drogues d’abús, productes d’higiene personal, retardants de flama, nanomaterials ….) que donen lloc a nous contaminants emergents que els mètodes que disposem per tal d’eliminar-los i transformar-los abans de ser revertits de nou al medi ambient, amb l’agreujant que un cop allà desconeixem el seu comportament.

Una gran quantitat de contaminants si es troben legislats a la Directiva Marc de l’Aigua però molts altres la legislació encara no els recull. Per tant, les depuradores compleixen amb el que els demana la legislació. Però, ¿I què passa amb aquests contaminants, la majoria d’ells orgànics, que afecten el sistema endocrí i que la seva principal font d’entrada al medi ambient són les aigües residuals?

La ciència, coneixedora d’aquesta problemàtica, està ja desenvolupant mètodes analítics d’alta sensibilitat capaços de determinar i quantificar aquests contaminants que es troben en concentracions molt baixes, així com mètodes biotecnològics i processos de d’oxidació avançada (POA’s) capaços de produir canvis profunds en l’estructura química d’aquestes substàncies, a fi d’eliminar la seva toxicitat i assegurar la seva biodegradabilitat, fent un seguiment dels possibles intermedis de reacció que es formen.

1ª Jornada técnica sobre procesos de oxidación

Des de QUIMLAB compromesos en assegurar la qualitat de l’aigua i assessorar els nostres clients en fer cada vegada una millor gestió dels recursos hídrics, seguim en contínua formació assistint a jornades en què experts acadèmics  en tecnologies de tractament d’aigües residuals domèstiques i industrials exposen els últims avenços en aquest camp.

Quant a

Llicenciada en Químiques i directora tècnica del laboratori Quimlab.Especialista en cromatografia, Màster interuniversitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades, (Universitat Jaume I, Univeritat Rovira i Virgili, Universitat de Girona, 2011).