Empresa Quimlab

Empresa Quimlab

El laboratori

L’empresa Quimlab és el resultat de la unió de dues emprenedores Teresa Fusté Folqué i Sara Sanz Beltrán que després de quinze i vuit anys d’experiència en el camp de les anàlisis químiques decideixen emprendre aquest nou projecte.

El laboratori consta de tres àrees diferenciades:

  • tècniques instrumentals,
  • fisicoquímica i
  • microbiologia;

això ens permet operar amb seguretat i precisió, evitant així interferències i contaminacions creuades.

Política de qualitat

La nostra política de qualitat s’ha orientat al client i té el compromís de complir amb els requisits de la norma internacional ISO 17025. Quimlab està inscrit al Registre de laboratoris de salut ambiental i alimentària de l’Agència de Salut Pública de Catalunya amb el núm LSAA -058-95, és un laboratori inscrit i reconegut en el Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya amb el núm 497 i es troba certificat per DNV segons la Norma ISO 9001.

El nostre treball

El laboratori al llarg del temps ha anat posant en marxa noves tècniques per tal de donar resposta a les peticions dels nostres clients i poder així oferir uns resultats fiables. S’assegura en tot moment la identificació de les dades generades en el procés analític mantenint un sistema adequat de registre i arxiu de les observacions, càlculs, dades, informes i tota la documentació generada al voltant de les anàlisis efectuades. Així mateix, el laboratori participa en el control de la qualitat participant en exercicis d’intercomparació d’àmbit internacional i nacional amb l’objectiu d’assegurar la validesa dels resultats.

El nostre rigor

El marc legal d’avaluació centra els mètodes d’anàlisi utilitzats en cada cas, sent la majoria d’ells oficials, Normes Nacionals o Internacionals, disposant a més dels seus propis Procediments Normalitzats de Treball (PNT) així com Procediments Generals de Treball que regulen activitats tan diverses com l’etiquetatge, la recepció i la circulació de les mostres o la utilització i calibratge d’instruments entre d’altres.

Especialistes

El principal camp de treball de l’empresa són les aigües, sigui quin sigui el seu origen, aigües de consum, aigües de pou i reg, aigües envasades, aigües de piscina, aigües residuals industrials i domèstiques.

Equip

L’empresa està format per un equip multidisciplinari de Biologia i Química, així com instal · lacions i equipaments destinats a oferir-los un servei exclusiu, a mida i de qualitat. A més disposem d’un servei de recollida de mostres diari pensat per facilitar l’arribada de la mostra al nostre laboratori en poques hores.