Equip humà

Teresa Fusté Folqué - Quimlab

Teresa Fusté Folqué

Llicenciada en Ciències Biològiques (Universitat de València).

Especialista en Bioquímica, ha estat treballant durant 15 anys en el sector de les anàlisis mediambientals.

El 2003 va iniciar la seva formació en l’àmbit de la qualitat, portant a terme la implantació de les normes ISO 9001 i ISO 17025 període en què va passar a ser la responsable de qualitat al Laboratori Salomón-Márquez S.L.

En la actualidad es directora del Laboratori d’aigües Quimlab S.C.P.

teresa@quimlab.es

Sara Sanz Beltrán - Quimlab

Sara Sanz Beltrán

Llicenciada en Ciències Químiques (Universitat Jaume I, Castelló).

Especialista en cromatografia, Màster interuniversitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades, (Universitat Jaume I, Univeritat Rovira i Virgili, Universitat de Girona, 2011).

Ha participat en projectes de recerca (Assaig d’estabilitat de l’àcid propiònic enfront de la granulació). El seu treball continua centrat en el camp de la determinació, quantificació i confirmació de contaminants orgànics mitjançant l’ús de la tècnica cromatogràfica de gasos acoblada a l’espectrometria de masses.

Actualment és directora tècnica del Laboratori d’aigües Quimlab SCP

sara@quimlab.es

Quimlab: Teresa y Sara