Serveis Analítics

Químlab ofereix els següents serveis analítics, comptant amb la tecnologia més avançada en laboratoris d’anàlisi i portat a terme per un equip qualificat d’especialistes.

Tenim reconeguda la competència en:

Servicios analíticos

  • Anàlisi d’aigües residuals sent establiment tècnic auxiliar de l’Agència Catalana de l’Aigua per al nivell A d’actuació.
  • Anàlisi d’aigua de consum, piscines, legionel·la, anàlisi d’autocontrol, inscrits en el registre de laboratoris de salut ambiental i alimentària de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
  • Anàlisi d’aliments figurant inscrits en el Registre dels laboratoris agroalimentaris de Catalunya del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Avaluant la salubritat i qualitat dels mateixos mitjançant estudi microbiològic i estudi de paràmetres físics i químics.
  • Anàlisi de sòls, caracterització de la composició física i química.
  • Anàlisi de teixits vegetals com poden ser fulles i fruits entre d’altres.

El laboratori juntament amb els informes d’assaig ofereix assessoria en la interpretació dels resultats que s’hi obtinguin.