Altres anàlisis

Otros Análisis

Quimlab entre d’altres realitza les següents determinacions:

  • Anàlisi de vegetals com fulles i fruits.
  • Llet materna, caracterització de la mateixa mitjançant l’anàlisi de greixos i proteïnes.
  • Determinació de la solubilitat alcalina de la llana.
  • Determinació del contingut en àcid de la llana segons ISO 3073.