Anàlisi de terres

Alnálisis de tierras

El laboratori realitza anàlisis de terres per tal de caracteritzar la composició física i química de les mateixes i conèixer l’estat de nutrients.

Entre els paràmetres que s’analitzen podem destacar:

Textura, pH, conductivitat elèctrica, matèria orgànica, nitrogen orgànic i mineral, fòsfor, potassi, magnesi, calci, sodi, bor, nitrats, metalls pesants, anàlisi de salinitat, etc.