Tècniques de laboratori

Técnicas de laboratorio de análisis

En aquest apartat us volem mostrar les tècniques de laboratori que emprem en el nostre centre de treball.

Dins de les tècniques instrumentals que el laboratori té hi ha la cromatografia de gasos amb detector de masses, cromatografia iònica, tècniques electroquímiques, espectrofotometria d’absorció atòmica amb cambra de grafit i generador d’hidrurs i espectroscòpia d’absorció molecular, a més es disposa d’un purga i trampa per a la determinació de compostos orgànics volàtils així com l’analitzador TOC que juntament amb la resta d’instrumental (tècniques potenciomètriques, balances, digestors, etc ….) permeten que el laboratori pugui operar amb total autonomia.